အမျိုးအစားများ
9,400 ကျပ်
6,000 ကျပ်
18,500 ကျပ်
7,400 ကျပ်
19,500 ကျပ်
ဒေသထွက် အစားအစာများ
2,500 ကျပ်
1,700 ကျပ်
1,800 ကျပ်
ကော်ဖီ၊ မုန့် နှင့် နို့ထွက်ပစ္စည်းများ
နေ့စဉ်သုံးပစ္စည်းများ
ဆေးဝါးနှင့် ဖြည့်စွက်စာများ
1,250 ကျပ်
1,300 ကျပ်
ပစ္စည်းများအားလုံး
2,500 ကျပ်
1,700 ကျပ်
1,600 ကျပ်
2,000 ကျပ်
1,250 ကျပ်
5,500 ကျပ်
700 ကျပ်
0
ဘာတွေဝယ်ရမလဲ ဈေးခြင်း ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ပစ္စည်းများ ဟင်းချက်နည်းများ