အမျိုးအစားများ
21,000 ကျပ်
9,400 ကျပ်
197,000 ကျပ်
99,000 ကျပ်
6,300 ကျပ်
700 ကျပ်
1,700 ကျပ်
1,900 ကျပ်
ဒေသထွက် အစားအစာများ
2,500 ကျပ်
ကော်ဖီ၊ မုန့် နှင့် နို့ထွက်ပစ္စည်းများ
နေ့စဉ်သုံးပစ္စည်းများ
ပစ္စည်းများအားလုံး
2,500 ကျပ်
300 ကျပ်
900 ကျပ်
4,750 ကျပ်
6,300 ကျပ်
21,000 ကျပ်
9,400 ကျပ်
700 ကျပ်
1,800 ကျပ်
2,500 ကျပ်
1,700 ကျပ်
3,000 ကျပ်
0
ဘာတွေဝယ်ရမလဲ ဈေးခြင်း ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ပစ္စည်းများ ဟင်းချက်နည်းများ